Jätä yhteydenottopyyntö

Etsittekö uutta osaajaa, joka hallitsee koodaamisen ja tietoturvan?

Kaipaisitteko riveihinne uusia IT- tai ohjelmistoalan osaajia, joilla on halua kehittää omaa osaamistaan ja motivaatiota uuden oppimiseen? Olisiko yrityksessänne tarvetta tekijälle, joka ymmärtää sekä koodauksen että tietoturvan päälle? Digitalisaation ja muuttuvien tietosuojavaatimusten keskellä Cyber Talent -koulutusohjelma vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja voi olla ratkaisu uuden, kehittymishaluisen tekijän löytämiseen.

Potentiaalisista kandidaateista tietoturvallisen ohjelmistokehityksen talentteja

Cyber Talent on koulutusohjelma tietoturvan ja ohjelmistokehityksen tuleville asiantuntijoille sekä ajankohtaista ICT-osaamista etsiville työnantajille. Koulutusohjelman kautta voimme yhdessä löytää teille sopivan, kehittymishaluisen tekijän monipuolisiin ICT-alan tehtäviin.

Koulutusohjelma yhdistää Suomen eturivin kouluttajien 20 päivän koulutuskokonaisuuden sekä 6 kuukauden työssäoppimisen. Koulutusohjelman kautta valittu henkilö työskentelee teillä työntekijän tavoin, ja samalla pääsee kehittämään ja laajentamaan tietoturvallisen ohjelmistokehityksen osaamistaan täsmäkoulutuksessa.

Asiantuntijakoulutuksen kautta uusi tekijää kehittyy mm. seuraavissa osa-alueissa:

 • Tietoturva osana yritysturvallisuutta
 • Tietoturvan tila ja kyberuhat Suomessa
 • Ajankohtainen tietoturvalainsäädäntö
 • IDM & Access Management
 • Turvallinen ohjelmistokehitys
 • Java-ohjelmointi
 • Java web services -ohjelmointi
 • HTML 5 ja CSS 3

Koulutusohjelman hakijoilla on ennen kaikkea kiinnostusta ja motivaatiota kehittyä tietoturvan ja ohjelmistokehityksen asiantuntijaksi. Cyber Talentin kandidaateilla on koulutukseen (esim. alempi tai ylempi korkeakoulututkinto) ja/tai työkokemukseen perustuvaa soveltuvaa ICT-osaamista. Joukossa on sekä hiljattain valmistuneita tulevaisuuden lupauksia kuin jo kokeneempia IT- tai ohjelmistoalan asiantuntijoita. Kandidaateilla voi olla kokemusta esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

 • Ohjelmistokehitys tai -suunnittelu
 • Testaus
 • Dokumentointi
 • Palvelinpuolen tehtävät
 • IT-projektinhallinta
 • Asiakasrajapinta ja konsultointi
 • Tietoturva

Ohjelman kautta voitte löytää sopivan tekijän esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijan tai -testaajan, tietoturva-asiantuntijan, IAM/IDM -spesialistin, ratkaisuarkkitehdin, järjestelmäasiantuntijan, projektipäällikön, konsultin tai IT service deskin tehtäviin.

Cyber Talent on rekrytointiväylänä joustava ja riskittömämpi

Verrattuna suoraan rekrytointiin, pääsette riskittömämmin varmistumaan koulutusohjelman kautta valitsemanne henkilön motivaatiosta ja osaamisesta. Koska koulutusohjelman ajalle solmitaan 6 kuukauden koulutussopimus ja ohjelma perustuu henkilön ammatillisen osaamisen kehittämiseen, sopivan henkilön valinnassa pystyy painottamaan entistä enemmän oikeanlaisen potentiaalin ja persoonan löytymistä.

Vastaamme Saranen Consultingilla henkilöiden esiarvioinnista ja pystymme esittelemään teille parhaiten sopivat kandidaatit. Yrityksenne tekee lopullisen valinnan ja sitoutuu ohjelmaan vasta jos/kun teille löytyy sopiva osaaja.

Koulutusohjelma on kustannustehokas ratkaisu ja toimiva väylä pitkäaikaisen, sitoutuneen ja osaavan tekijän löytämiseen. Koulutussopimuksen ansiosta ohjelman ajalta ei synny työnantajalle palkka- tai henkilösivukuluja. Koulutusohjelman päätteeksi voitte solmia varmin mielin työsopimuksen koulutusohjelman osallistujan kanssa, joka on valmiiksi perehdytetty ja koulutettu tehtäviinsä teillä. Cyber Talent -ohjelma on joustavuutensa ansiosta myös hyvä tapa valmistautua tulevaan rekrytointitarpeeseen ja liiketoiminnan kasvuun.

Yhteistyössä
Yritys, kysy lisää!
Kirsi Havu
Project Manager
050 444 9157

Henriikka Leskinen
Project Manager
041 530 5070

Tunnetko sopivan henkilön?
Suosittele sivustoa hänelle.

Mukana rekrytoimassa mm.

”Töitä on ja riittää loppuelämäksi”

Kaikki toimialat ympäri maailmaa ovat elinaikamme suurimman murroksen pyörteissä. Digitalisaatio eli uudet digitaaliset prosessit ja palvelut vyöryvät jokaiselle sektorille: valmistava teollisuus, terveys ja hyvinvointi, palvelualat ja pankki- ja vakuutusala muiden muassa.

Siksi ohjelmistoala kaipaa nyt uusia tekijöitä kaikilta aloilta ja kaikilla taustoilla. Eikä tämä tarve ole hetkellinen: Suomeen tarvitaan ohjelmisto-osaajia parin tuhannen vuosivauhdilla, samalla kun Suomessa koulutetaan alalle yhteensä noin tuhat kaveria vuodessa. Töitä on ja riittää noheville osaajille loppuelämäksi – niin Suomessa kun muualla maailmalla.

Tietoturvan ja tietosuojan merkitys digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä on yksi niitä isoja peruskiviä, jotka meidän täytyy saada kuntoon. Muutoin muun muassa esineiden internet, soteuudistuksen digitaalinen toteutus ja itse ajavat autot jäävät vain haaveeksi. Siksi alalle tarvitaan lisää tietoturvan ymmärtäjiä ja osaajia – ja pian. Tulevaisuuden rakentaminen seuraavalle sukupolvelle alkaa jo tänään.

Rasmus Roiha
toimitusjohtaja, Ohjelmistoyrittäjät ry